0912 022 5498
چاپ کاکتوس بصورت آنلاین به تمام نقاط تهران خدمات ارائه میدهد
0902 676 8634
/

مشتریان عزیز ساعت های کاری مجموعه از 09:00 الی 18:00 می باشد.

ارزان و به صرفه بودن مبالغ خدمات، نشانه بی کیفیت بودن کار ما و در نهایت نارضایتی شما از کیفیت خدمات ما نیست
​​​​​​​بلکه هدف ما فروش زیاد و سود کم است که بتوانیم رضایت و اعتماد شما را جلب نماییم.
اگر در لیست های خدمات زیر سفارش مخصوص خود را نیافتید با شماره 09120225498 تماس بگیرید

قیمت خدمات پرینت و فتوکپی

پرینت و فتوکپی سیاه و سفید 80 گرم تحریر                       A4 یکرو 300 تومان  / A4 دورو  350  تومان  / A3 یکرو 650 تومان  / A3 دورو  750  تومان
پرینت و فتوکپی رنـگی 80 گرم تحریر                                  A4 یکرو  900  تومان / A4 دورو 1500 تومان / A3 یکرو 1900 تومان / A3 دورو 2500 تومان
پرینت سیاه و سفید گلاسه تا 160 گرم                               A4 یکرو 1400 تومان / A4 دورو 2000 تومان / A3 یکرو 2800 تومان / A3 دورو 3300 تومان
پرینت رنـگی گلاسه تا 160 گرم                                          A4 یکرو 1500 تومان / A4 دورو 2100 تومان / A3 یکرو 3000 تومان / A3 دورو 3500 تومان
پرینت سیاه و سفید گلاسه از 170 تا 300 گرم                      A4 یکرو 1800 تومان / A4 دورو 2500 تومان / A3 یکرو 3300 تومان / A3 دورو 4000 تومان
​​​​​​​پرینت رنـگی گلاسه از 170 تا 300 گرم                                 A4 یکرو 1900 تومان / A4 دورو 2600 تومان / A3 یکرو 3500 تومان / A3 دورو 4500 تومان

برای اطلاع از آخرین استعلام قیمت پایین چاپ خودتون که بستگی به تعداد و میزان مصرف تونر و رنگ را دارد میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
09120225498

سفارش چاپ

اسکن سیاه وسفید                                      A4 یکرو 600 تومان  / A4 دورو 700 تومان  / A3 یکرو 700 تومان / A3 دورو 800 تومان
اسکن رنـگی                                                A4 یکرو 800 تومان / A4 دورو 900 تومان / A3 یکرو 900 تومان / A3 دورو 1000 تومان

برای اطلاع از آخرین استعلام قیمت پایین اسکن خودتون که بستگی به تعداد داره، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
09120225498

قیمت خدمات اسکن

سفارش اسکن

لمینیت (پرس) دیجیتال                                      A4 براق یا مات 6500 تومان               /               A3 براق یا مات 8500 تومان
لمینیت (پرس) متـراژی                                        مات متری (1 متر مربع) 135000 تومان / براق متری (1 متر مربع) 80000 تومان

برای اطلاع از آخرین استعلام قیمت پایین لمینیت (پرس) خودتون که بستگی به تعداد داره، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
09120225498

قیمت خدمات لمینیت (پرس)

سفارش لمینیت

پرینت کاغذ پشت چسبدار (لیبل)                                            A4 براق و مات 2900 تومان          A3 براق و مـات 5500 تومان
پرینت جلد سایز وزیری                                                         سلفون براق یا مات + چسب گرم                     10000 تومان
پرینت جلد سایز A4                                                             سلفون براق یا مات + چسب گرم                     13000 تومان
پرنیت جلد در سایز خصوصی                                                  سلفون براق یا مات + چسب گرم / از 15000 الی 20000 تومان

برای اطلاع از آخرین استعلام قیمت پایین چاپ جلد و لیبل خودتون که بستگی به تعداد داره، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
09120225498

قیمت سایر خدمات چاپ دیجیتال

سفارش چاپ

پلات سیاه و سفید کاغذ معمولی 80 گرم تحریر                                 متری 28000 تومان
پلات رنگی کاغذ معمولی 80 گـرم تحریر                                            متری 30000 تومان
پلات سیاه و سفیـد (کوتد، گلاسه، مقوا)                                          متری 48000 تومان
پلات رنگی (کوتد، گلاسه، مقوا)                                                      متری 50000 تومان
پلات لیزری سیاه و سفید خـطی (اتوکد)                                           متری 26000 تومان
​​​​​​​
برای اطلاع از آخرین استعلام قیمت پایین پلات خودتون که بستگی به تعداد و میزان مصرف رنگ و تونر داره، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
09120225498

قیمت خدمات پلات

سفارش پلات

چاپ بنر درجه 2 و 3                                                     متری 23000 تومان
چاپ بنر درجه 1                                                          متری 29000 تومان
چاپ بنر با دستگاه اکو سالونت (کیفیت خوب)                  متری 42000 تومان
چاپ فلکسی                                                              متری 55000 تومان
​​​​​​​
برای اطلاع از آخرین استعلام قیمت پایین چاپ بنر خودتون که بستگی به متراژ داره، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
09120225498

قیمت خدمات چاپ بنر

سفارش بنر

تایپ صفحات معمولی                                                            از 1500 الی   2500 تومان
تایپ صفحات دارای شکل، جدول، نمودار و ...                               از 2500 الی   3500 تومان
پروژه پاورپوینت                                                                    از 4000 الی   5000 تومان
ترجمه انگلیسی به فارسی                                                        از 7500 الی   9500 تومان
ترجمه فارسی به انگلیسی                                                        از 9500 الی 15500 تومان
​​​​​​​
برای اطلاع از آخرین استعلام قیمت پایین تایپ و ترجمه خودتون که بستگی به تعداد صفحات داره، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
09120225498

قیمت خدمات تایپ و ترجمه

سفارش تایپ و ترجمه

چاپ روی CD به همراه UV و رایت                                             7000 تومـــان
چاپ روی DVD به همراه UV و رایت                                           9000 تومـــان
رایت CD به همراه CD خوب                                                     4500 تومـــان
رایت DVD به همراه DVD خوب                                                 5500 تومــان

برای اطلاع از آخرین استعلام قیمت پایین چاپ و رایت CD و DVD خودتون که بستگی به تعداد داره، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
09120225498

قیمت خدمات چاپ و رایت CD و DVD

سفارش چاپ و رایت

صحافی فنر کتاب و جزوه تا سایز شماره 16                                              از 5500   الی   6500 تومان
صحافی فنر کتاب و جزوه از سایز شماره 18 الی 25                                     از 6000   الی   7500 تومان
صحافی فنر کتاب و جزوه از سایز شماره 30 الی 50                                     از 7500   الی 11500 تومان
صجافی طلق و شیرازه سایز بزرگ                                                            از 5000   الی   9000 تومان
صحافی طلق و شیرازه سایز کوچک                                                          از 5000   الی  8500 تـومان
صحافی جلد گالینگور (پایان نامه)                                                          از 35000 الی 60000 تومـان
صحافی جلد سخت کتاب و تعمیری                                                        از 5000  الی  50000 تومان

برای اطلاع از آخرین استعلام قیمت پایین صحافی خودتون که بستگی به نوع جنس داره، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
09120225498

قیمت خدمات صحافی

سفارش صحافی

طراحی کارت ویزیت یکرو یا دورو                                                      از 19000 الی 29000 تومان
طراحی تراکت، سربرگ، سرنسخه و ...                                                 از 9000 الی 29000 تومـــان
طراحی بروشور                                                                              49000              تـــومــــان
طراحی بنر، آگهی ترحیم، کاتـالوگ، فاکتور و ...                                     از 9000 الی 49000 تــومان

برای اطلاع از آخرین استعلام قیمت پایین طراحی خودتون که بستگی به نوع طرح داره، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
09120225498

سفارش طراحی

قیمت خدمات طراحی

مهر سایز شماره 20 (1 در 3.3 سانت)                                                  پایه معمولی 60000 تومان / پایه اتوماتیک 130000 تومان
مهر سایز شماره 30 (1.5 در 4.3 سانت)                                               پایه معمولی 70000 تومان / پایه اتوماتیک 140000 تومان
مهر سایز شماره 40 (2 در 5.3 سانت)                                                  پایه معمولی 80000 تومان / پایه اتوماتیک 160000 تومان
مهر گرد سـایز (3 در 3 سانت)                                                           پایه معمولی 70000 تومان / پایه اتوماتیک 170000 تومان
مهر گرد سـایز (4 در 4 سانت)                                                           پایه معمولی 80000 تومان / پایه اتوماتیک 190000 تومان
مهر مربع سایز (3 در 3 سانت)                                                          پایه معمولی 70000 تومان / پایه اتوماتیک 170000 تومان
مهر مربع سایز (4 در 4 سانت)                                                          پایه معمولی 80000 تومان / پایه اتوماتیک 190000 تومان
دیگر سایزهای مهر (کوچک تر، بزرگ تر و ...)                                                                                                   تماس بگیرید
​​​​​​​
برای اطلاع از آخرین استعلام قیمت پایین مهر خودتون که بستگی به نوع پایه داره، میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید
09120225498

سفارش مهر

قیمت خدمات مهر ژلاتینی

فقط کارتریج های لیزری تک کاره و تک رنگ پرینتر های HP و CANON و SAMSUNG موجود است.
قیمت همه مدل کارتریج های Hp فقط                                              195000 تومان
قیمت همه مدل کارتریج های CANON فقط                                     215000 تومان
قیمت همه مدل کارتریج های SAMSUNG فقط                                230000 تومان

در صورت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید
​​​​​​​09120225498


خرید کارتریج

قیمت کارتریج های لیزری

اگر سفارشی دارید که در لیست زیر موجود نیست با شماره 09120225498 تماس بگیرید.

***** افست *****

کارت ویزیت

سلفون مات و براق دورو دورگرد 1000 عددی (9 در 6 سانت)                                        132000 تومان                             2 روز
سلفون مات و براق دورو دورگرد 500 عددی (9 در 6 سانت)                                          99000 تومــان                             2 روز
سلفون مات و براق 1000 عددی (8.5 در 4.8 سانت)                                       یکرو 89000 / دورو 99000 تومان                 2 روز
کتان آلمان و امباس 1000 عددی (8.5 در 4.8 سانت)                                    یکرو 99000  دورو 109000 تومــان                1 روز
لمینیت برجسته دورو دورگرد 1000 عددی (9 در 6 سانت)                                          222000 تومــان                             3 روز
لمینیت مات دورو دورگرد 1000 عـددی (9 در 6 سانت)                                              309000 تومــان                             2 روز
لمینیت مات دورو دورگرد 500 عددی (9 در 6 سانت)                                                196000 تومــان                             2 روز
لمینیت براق دورو دورگرد 1000 عددی (9 در 6 سانت)                                               253000 تومـان                             2 روز
لمینیت براق دورو دورگرد 500 عددی (9 در 6 سانت)                                                 166000 تومـان                             2 روز
 لمینیت براق دورگرد 1000 عددی مربع (5.5 در 5.5 سانت)                                          176000 تومان                            10 روز
 لمینیت مات دورگرد 1000 عددی مربع (5.5 در 5.5 سانت)                                         210000 تومـــان                           10 روز

تراکت و سربرگ
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی                 A6 یکرو 125000 / A6 دورو 139000 / A5 یکرو 199000 / A5 دورو 235000 / A4 یکرو 350000 / A4 دورو 415000
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عـددی                   A6 یکرو 99000  /  A6 دورو 123000 / A5 یکرو 161000 / A5 دورو 199000 / A4 یکرو 279000 / A4 دورو 349000
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی                   A6 یکرو 125000 / A6 دورو 145000 / A5 یکرو 199000 / A5 دورو 247000 / A4 یکرو 339000 / A4 دورو 445000
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی                                                     A5 یکرو 275000 / A5 دورو 349000 / A4 یکرو 509000 / A4 دورو 659000        7 روز
بروشور گلاسه 135 گرم 1000 عددی سه لت تا شده                                                               A3 دورو 999000 تومان / A4 دورو 549000 تومان         3 روز

***** ریسو *****
​​​​​​​
چاپ ریسو کاغذ 80 گرم 1000 عددی                   A5 یکرو 69000 تومان / A5 دورو 79000 تومان / A4 یکرو 89000 تومان / A4 دورو 99000 تومان
چاپ ریسو کاغذ 70 گرم 1000 عددی                                                                                   A5 یکرو 60000 تومان / A4 یکرو 80000 تومان

توجه داشته باشید بخاطر اینکه کاغذ های 70 گرم خیلی نازک هستند توان چاپ روی دوم آنها وجود نداردعلاوه بر این به ازای هر 1000 عدد چاپ بیشتر، درصدی از مبلغ کسر میشود.
​​​​​برای اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 09120225498 تماس بگیرید.

سفارش چاپ

قیمت خدمات چاپ افست و ریسو